กอดสติไว้ให้แน่นๆ 5 สิ่ง เรื่องเงินที่ไม่ควรทำ ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้

กอดสติไว้ให้แน่นๆ 5 สิ่ง เรื่องเงินที่ไม่ควรทำ ในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้

ปีนี้เป็นปีที่สถานการณ์เ ล วร้ า ยเกิดขึ้นทั่วทุ ก มุ มโล ก ทั้งเรื่องโ ร ค ภั ย ไ ข้ เ จ็ บ ภั ยธรรมชาติและปัญหาเศรษฐกิจ

เรื่องเงินๆทองๆ เป็นปัจจัยแรกที่ผู้คนควรคิดถึงและจัดการให้ดี เพราะถ้าเกิดปัญหาขึ้นแล้วจะส่งผลกระทบถึงปัญหาต่างๆอีกมากมายไม่รู้จบ อะไรบ้างที่เราไม่ควรทำ 5 ข้อ หลักๆมีดังนี

1 ไม่ลงทุนกับสิ่งที่ไม่รู้จัก

ในปีที่อะไรก็ไม่แน่นอนสักอ ย่ า ง ช่วงเวลานี้ผู้ทำธุรกิจต่างๆควรชะลอการลงทุนใหม่ๆ

ไม่ว่าไอเดียนั้นๆจะน่าลงทุนแค่ไหน แต่ถ้ามันเป็นสิ่งที่เรายังไม่รู้จักมันดีมากพอ ก็อาจกลายเป็นภาระที่ทำให้ตัวธุรกิจหลักหยุดชะงักลง

ไม่ว่าธุรกิจที่ทำอยู่จะเล็กหรือใหญ่ก็ตาม ความรู้ความเข้าใจที่ถ่องแท้ในตัวธุรกิจนั้นๆ หากเรายังนับว่าเป็นมือใหม่ ก็ให้คิดดีๆก่อนลงมือทำ

คำแนะนำคือ ใช้เวลาช่วงนี้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและเก็บประสบการณ์ของธุรกิจอื่นๆมาศึกษาก่อน ป ล อ ด ภั ยกว่า

2 ไม่เป็นผู้ค้ำประกัน

นาทีนี้เป็นจังหวะของการ ดิ้ น ร นเพื่อเอาตัว ร อ ด เป็นความคิดที่ไม่ดีเลยหากเราต้องเอาตัวเองไปเ สี่ ย งเพื่อคนอื่น

การค้ำประกันให้ใครนั้น เราต้องดูว่า เรามีความสามารถที่จะแบกรับหนี้สินนั้นๆ แทนเขาหรือไม่ ถ้ามองแล้วว่า ทำได้เพราะเหตุผลใดใดก็ตาม ก็สามารถทำได้

แต่ถ้าเป็นบุคคลที่เราไม่มีความเกี่ยวข้องผูกพันอาศัยกันในเรื่องการเงินได้ ก็ให้ปฏิเสธออกไปตรงๆเลยจะง่ายกว่า ไม่มีความจำเป็นต้องเอาตนเองไปเ สี่ ย งกับสิ่งที่ไม่ใช่ของเรา

3 ไม่เป็นหนี้(เพิ่ม)

หนี้สินเป็นเรื่องปกติมากสำหรับผู้คนทุกวันนี้ เพราะเราต่างก็นำเงินในอนาคตมาใช้กันจนหมดแล้ว

การบริหารการเงินของแต่ละบุคคลจะช่วยให้เราจัดการกับหนี้สินไปได้ทีละเล็กทีละน้อย จนถึงวันที่หมดหนี้

ซึ่งเชื่อว่าเป็นความฝันของหลายๆคน ดังนั้น การหาหนี้เพิ่ม ไม่ว่าจะเป็นการกู้เพื่อลงทุน หรือการใช้จ่ายต่าง ก็ไม่สมควรอ ย่ า งยิ่ง

4 อ ย่ าเพิ่ง ข ย า ยกิจการ

ในสถานการณ์แบบนี้ หลายธุรกิจก็สามารถพลิกวิกฤต เป็นโอกาสได้ มันเป็นไอ เ ดี ยที่ดี หากคุณมั่นใจว่า คุณจะสามารถรับมือกับความล้มเหลวได้

แต่หากมีความไม่แน่นอนอยู่ในการลงทุนเพื่อข ย ายกิจการ คุณควรไตร่ตรองให้ดีอีกครั้ง ว่าคุณพร้อมที่จะเผชิญกับความเ สี่ ย งแค่ไหน

5 เก็บเงินออมให้ ป ล อ ด ภั ย

หากคุณเป็นหนึ่งคนที่พอมีเงินเก็บอยู่บ้างไม่ว่าจะอยู่ในรูปของ เงินฝาก บ้าน ทอง หุ้น ก็ตาม ให้มันคงอยู่อ ย่ า งนั้นต่อไป

อ ย่ าเพิ่งนำเงินเก็บออกมาใช้จ่ายใดใดทั้งสิ้น คุณอาจคิดว่าการลงทุนเป็นสิ่งที่ดี และสามารถเพิ่มยอดเงินเก็บของคุณได้

แต่ความจริงแล้ว การดึงเงินเก็บมาใช้นั้นเป็นการจัดการ การเงินที่ไม่ถูกต้องเลย

เรื่องของการเงินเป็นสิ่งสำคัญที่ทุกคนต้องสร้างระบบจัดการบริหารขึ้นมา ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือการเงินส่วนตัว

ต่างใช้หลักเกณฑ์คล้ายๆกัน เพียงเราใส่ใจที่จะบริหารอ ย่ างฉลาดเราก็จะผ่ า น พ้นปัญหาห นี้ สินไ ปได้ อ ย่ า งแน่นอน

Related posts

Leave a Comment