10 ข้อ ของการจดทะเบียนสมรถ ผู้หญิงควรรู้มันดีแบบนี้นี่เอง

10 ข้อ ของการจดทะเบียนสมรถ ผู้หญิงควรรู้มันดีแบบนี้นี่เอง

การจะเป็นสามีภรรย ากันอย่ างถูกต้องนั้นดูกันที่ทะเบียนสมรส มันไม่ได้อยู่ที่ว่าใครจะมาก่อนมาหลัง ตามหลักกฎหมายจะยึดที่เอกสา รเท่านั้น รวมไปถึงการแต่งงานด้วย ต่อให้จัดงานแต่งอลังการใหญ่โตแค่ไหน หากไม่จดทะเบียนสมรสมันก็ถือว่าเปล่าประโยชน์ในทางกฎหมาย หากเกิดเหตุต้องเลิกรากันขึ้นมาทรัพย์สินจะแบ่งกันไม่ได้ ชื่อใครก็เป็นของคนนั้นเลย

จดทะเบียนสมรสดีอย่ างไร

1 เป็นสิ่งที่แสดงว่าเป็นสามีภรรย ากันอย่ างถูกกฎหมาย ช่วยกันทำมาหากินเลี้ยงชีพสร้างครอบครัวร่วมกัน

2 ภรรย าสามารถเลือกได้ว่าจะใช้น้ำสกุลสามีหรือไม่ จะใช้หรือไม่ใช้ก็ตามสะดวกเลย

3 สามีภรรย าที่เป็นชาวต่างชาติ สามารถใช้เอกสา รทะเบียนสมรสขอสิทธิ์ในการใช้สัญชาติไท ยได้

4 หากมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสีย ชีวิตจากไป ภรรย าหรือสามีมีสิทธิ์ที่จะได้รับมรดก

5 เป็นเอกสา รสิทธิ์ที่มีส่วนร่วมในการจัดการสินสมรสได้

6 หากมีฝ่ายใดเสีย ชีวิตในหน้าที่ ภรรย าหรือสามีที่ยังอยู่มีสิทธิ์รับเงิน

7 มีสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายจากคนที่ทำให้ภรรย าหรือสามีเสีย ชีวิตได้

8 หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนอกใจ มีชู้ สามารถเรียกร้องค่าเสียหายได้

9 เด็ กที่เกิดมานั้นถูกต้องตามกฎหมาย

10 ทะเบียนสมรสนำไปใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้

เป็นเอกส ารสำคัญมาก ๆ ในทางกฎหมาย เพราะว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอน เราต่างเห็นกันมาหลายคู่แล้วต่อให้รักกันปานจะกลืนกินแต่พอเลิกกันมาก็แทบจะแย่งทรัพย์สินกัน ซึ่งเรื่องการจัดการทรัพย์สินนี้เองถ้ามีทะเบียนสมรสจะสามารถแบ่งกันได้ ถ้าไม่มีก็ชื่อใครของคนนั้นเลย แถมยังใช้ฟ้องชู้ได้อีกด้วย อย่ าลืมว่ากฎหมายไม่เคยสนว่าจะมาก่อนหรือหลัง ไม่มีคำว่าน้อยหรือหลวง มีแต่ว่าใครถือทะเบียนสมรสแค่นั้น

Related posts

Leave a Comment