เช็ก 3 เงื่อนไขการบรรเทาค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

เช็ก 3 เงื่อนไขการบรรเทาค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

เช็ก 3 เงื่อนไขการบรรเทาค่าไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ของการไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) มีอะไรบ้าง

การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ขานรับนโยบายกระทรวงมหาดไทยในการขยายเวลาการงดจ่ายค่าไฟฟ้า สำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย

โดยการไฟฟ้านครหลวง MEA พร้อมแบ่งเบาภาระประชาชน ให้ผู้มีรายได้น้อยค้างค่าไฟฟ้า 300 บาทต่อเดือน ไม่เกิน 3 เดือน MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง ในฐานะหน่วยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทย พร้อมตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาลและภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย ในการดูแลบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน พร้อมเดินหน้านโยบายดังกล่าวโดยเร็วที่สุด และจะประชุมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดการเดินหน้าอย่างเป็นรูปธรรม MEA ดำเนินงานภายใต้ภารกิจหลักในการให้บริการจำหน่ายไฟฟ้าแก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้ได้รับบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม ภายใต้การขับเคลื่อนพลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

ด้านการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (PEA) ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงมหาดไทย ที่มีมาตรการให้ลดภาระและบรรเทาค่าใช้จ่ายในครัวเรือนแก่กลุ่มผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ซึ่งมีประชาชนที่จะได้ประโยชน์จากนโยบายนี้กว่า 6 ล้านราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

  • เป็นผู้ใช้ไฟฟ้าประเภทบ้านอยู่อาศัย ที่มียอดการใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 300 บาทต่อเดือน
  • PEA ขยายระยะเวลาการงดจ่ายไฟฟ้าสำหรับผู้ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 3 บิลเดือน
  • ระยะเวลาตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือน พฤศจิกายน 2566 – พฤศจิกายน 2567

ทั้งนี้ ผู้ใช้ไฟฟ้าที่มียอดค้างชำระก่อนบิลเดือนพฤศจิกายน 2566 จะเป็นไปตามมาตรการเดิมของ PEA ผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข 1129 PEA Contact Center ตลอด 24 ชั่วโมง

Related posts

Leave a Comment