กฐินวัดป่าวังน้ำเย็น วัดดังมหาสารคาม คนแห่ร่วมบุญใหญ่ประจำปี ยอดทะลุ 84 ล้าน

กฐินวัดป่าวังน้ำเย็น วัดดังมหาสารคาม คนแห่ร่วมบุญใหญ่ประจำปี ยอดทะลุ 84 ล้าน

12 พฤศจิกายน 2566 เวลา 10.00 น. วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) จัดพิธีทอดถวายผ้ากฐินประจำปี 2566 พระวชิรญาณวิศิษฏ์ วิ. (สุริยันต์ โฆสปญฺโญ) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดมหาชัย พระอารามหลวง ประธานสงฆ์วัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) เป็นประธานในพิธีทอดถวายผ้ากฐินประจำปี

โดยมี พระครูปลัดอาจริยวัฒน์ (ทรงศักดิ์ นิราลโย) เจ้าอาวาสวัดพุทธวนาราม (วัดป่าวังน้ำเย็น) คณะสงฆ์ พร้อมด้วย คหบดี ศิษยานุศิษย์ ตลอดจน พุทธศาสนิกชน พ่อค้า ประชาชน ร่วมในพิธีทอดถวายผ้ากฐินประจำปีของทางวัด

สำหรับยอดบริวารกฐินในปีนี้ 84,223,155 บาท (แปดสิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบห้าบา

วัดป่าวังน้ำเย็น ถูกสร้างขึ้นโดย พระอาจารย์สุริยันต์ โฆสปัญโญ ผู้เป็นลูกศิษย์ของ หลวงปู่คำพันธ์ โฆสปัญโญ เกจิอาจารย์ที่เป็นที่เคารพสักการะของชาวอีสาน โดยสร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2549

Related posts

Leave a Comment